Şerit Komutlarını Atla Ana içeriğe atla

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

 

İş Sürekliliği
 
Turkcell Grup Satınalma, “Turkcell İş Sürekliliği Yönetimi Politikası”nda belirtilmiş olan iş, operasyonel ve ticari faaliyet kesinti risklerinin oluşmasına neden olacak her türlü tehlike, durum ve olaylara cevap verebilmek için, Satınalma iş sürekliliğine dönük çeşitli önleyici ve koruyucu tedbirler uygulamaktadır. Bu kapsamda Turkcell Grup ana faaliyet alanlarını ilgilendiren alımlar ile ilgili tedarikçilerimiz için,
  • Aday tedarikçi değerlendirme aşamasında “İş Sürekliliği Değerlendirme Anketi” cevaplandırmaları istenerek, afet ve felaket anlarına ne kadar hazır oldukları belirlenmeye çalışılır, ilgili satınalma birimi tarafından cevapları yetersiz bulunan aday tedarikçiler için gerektiğinde çalışmama kararı alınabilir;
  • Yılsonu tedarikçi değerlendirme çalışmalarında iş sürekliliği kriterlerine göre değerlendirilmeye tabi tutulurlar, belirli düzey altında kalan tedarikçiler için aksiyonlar alınır;
  • (Gerek duyulması durumunda) sipariş öncesi, iş sürekliliği ile ilgili kritik talep ve istekler de teklif talep dokümanları (RFx) içinde belirtilerek, sipariş için tedarikçi belirlemede bu kriterler de göz önünde tutulur.
Her türlü afet ve felaket anında şirketimizin iş sürekliliğini sağlayarak müşterilerine hizmet vermeyi devam ettirme amacına, Turkcell Grup Satınalma ve tedarikçileri de alınan önlemler ile destek olmaktadır.

Yeşil Satınalma

Turkcell Grup Satınalma, dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş ya da ürün ömrü sonunda dönüştürülebilir olacak malzeme ve ekipmanları almaya özen göstermektedir. Benimsediğimiz Yeşil Satınalma prensiplerimiz kapsamında;
·         Şebekemiz için alınan ekipmanlarımız enerji-verimli olarak kurgulanmıştır, şebekemiz içinde kendi enerjisini üreten baz istasyonlarımız bulunmaktadır.
·         Veri merkezi sistem odalarımızdaki iklimlendirme ve enerji altyapısı daha verimli olan son teknoloji ve tasarımlar ile yenilenmiştir.
·         Kurumsal alımlarımızda çevre dostu ürünler tercih edilmektedir. Bu kapsamda; çevreye duyarlı mobilyalar, sensorlu musluklar, geri dönüşümle üretilmiş karton bardak, kalem, defter ve kağıt alımlarımız vb. bulunmaktadır.
 
En İyi Örnek
 
Sahip olduğumuz büyük GSM ağı, teknolojik yeniliklere ayak uydurma zorunluluğu ve şebekenin  kendini yenileme hızı nedeniyle çok yüklü miktarda malzeme her sene hurdaya çıkmaktadır.
 
Bunlar, her biri ayrı uzmanlık ve geri dönüşüm süreci gerektiren elektronik atıklar, akümülatör atıkları, kablo atıkları ve sarf malzeme atıklarıdır.
 
Bu malzemelerde yer alan bileşenlerin ve ağır metallerin, doğru proses edilmezlerse, çevreye vereceği tahribat inanılmaz boyutlardadır. 10 gram kurşunun (atık akülerde önemli miktarda mevcut) 200 bin litre suyu kullanılmaz hale getirdiği, 25 ton toprağı kirlettiğini örnek verirsek durumun ciddiyetini daha kolay kavrarız.
 
Bu aşamada bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Turkcell olarak hurdaya ayırma ve satış süreçlerini optimum hale getirip yönetmekte, tehlikeli atıklarımızı ADR depoda stoklamakta, çıkış yapacağımız firmaların gerekli lisanslara ve yetkinliğe sahip olmasını şart koşmakta, çevre bilinci ve ortak sinerji için çeşitli sempozyumlara konuşmacı/katılımcı olarak iştirak etmekteyiz.
 
Doğaya olan sorumluluğumuzun bilincinde, tüm iş ortaklarımıza ve temas ettiğimiz her noktaya bu bilinci aktarmak ve örnek olmak öncelikli görevlerden kabul edilmektedir.