Şerit Komutlarını Atla Ana içeriğe atla

 Turkcell Satınalma Yönetimi ve Stratejileri

 

 

Turkcell Satınalma olarak temel hedefimiz, “etkin, maliyet duyarlı ve dinamik operasyonlar”la satınalma faaliyetlerini yürütmektir.
Mümkün olan her alımda, Turkcell olarak sinerjik hareket etme, ortak satınalma gücünü kullanma ve tedarik zincirinin mümkün olan tüm basamaklarında ortak süreç ve sistem alt yapısı ile satınalma faaliyetlerini yürütmek önemli odak alanlarımızdandır.
Turkcell Satınalma ekibi malzeme/hizmet grupları bazında kategori uzmanlıkları temel alınarak yapılandırılmıştır. "Odaklanılmış uzmanlıkla"; sadece pazarlıkla değil, işe detayda da değer katabilecek, farklı açılar yaratabilecek ve “danışılan satınalmacılar” olarak büyük resmi daha yukarı taşıyacak alımların gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Kategori uzmanlığı bazlı yapılanma ile,
 • benzer ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan alınması,
 • ürün/hizmetler konusundaki gelişmelerin, fiyat hareketlerinin ve sektörel konjönktürün düzenli olarak takibi,
 • talep sahiplerinin ihtiyaçlarının bütünsel olarak görülmesi ve ürün/ hizmetler için alternatif önerilerin geliştirilmesi,
 • satınalma süreç ve verilerinin, yönetilebilir, kontrol edilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve ölçülebilirliği garantilenmektedir.
Turkcell Satınalma 4 ana satınalma kategorisi ile yönetilmektedir.
 
 • Teknik Dışı Satınalma

  Turkcell ve grup şirketleri adına Etkinlik Yönetimi Hizmetleri, Çizgi Üstü Pazarlama (ajans hizmetleri, reklam prodüksiyonları ve sanatçı anlaşmaları), Dijital Pazarlama ve İçerik Yönetimi, Sponsorluklar, Marka Anlaşmaları ve Seyahat Konaklama (acenta hizmetleri) alanlarında ihtiyaçlara yönelik satınalmalar yapılmaktadır.Ayrıca Turkcell ve Grup şirketlerinin reklamlarının, mecralarda (TV, gazete, dergi, radyo, sinema, dijital, outdoor, alternatif mecralar) yer almasını sağlayan satınalmaları yürütür.

 • Teknik Satınalma

  Turkcell grubun saha operasyonları için faaliyet gösteren tüm Bölge Çözüm Ortakları ile ilgili var olan sahaların servis sürekliliği, yeni Sahaların kurulması, Rework işleri, ENH (Enerji Nakil Hatları) işlerinin takibi bu kategorinin ana işlerini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Saha Benchmark, Sahada yapılan işlerin kontrol hizmetleri, Core ve Radyo Network İşçilikler, Data Network Kablolama ve Inbuilding Saha Kurulum hizmetleri de bu kategori altında takip edilmektedir.
  Ayrıca Turkcell ve grup şirketlerimizin yıllık yatırım plan ve bütçelerine uygun olarak ihtiyaç sahipleri tarafından iletilen 2G ve 3G kapsamındaki alt şebekelere (Core, Radyo, Transmisyon, Data Şebekeleri) ilişkin donanım, yazılım ve hizmet taleplerinin satın alımlarını gerçekleştirilmektedir.​

 • Yönetişim

  Turkcell Tedarik Zinciri Yönetimi altında konumlanan, Yönetişim Ekibi’nin ana sorumluluğu etkin, efektif ve dinamik satınalma operasyonları için oluşturulacak Satın alma strateji, prosedür, süreç  ve politikalarını oluşturmaktır.

  Tedarik sürecinin başından sonuna kadar verimliliğini sağlamak için metodolojiler geliştirir. Ayrıca, Kategori, tedarikçi, sözleşme standartlarını oluşturmak, oluşturulan standartların yaygınlaştırılması ve kontrolünü yapmak; satın alma etkinliğini sağlamak için satınalma aktivite planlamalarını yaptırmak, ölçümlemek, tedarikçi ve kategori yönetim metotlarını geliştirmek, uygulanmasını sağlamak; satınalma kararlarını standardize edip takibini yapmak; gelişim ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi için gerçekleşen satınalma aktivitelerini kontrol etmek, aksiyon planlarını çıkarmak ve planların uygulanmasını sağlamak;  satın alma bölümünün kıymetli evrakları (sözleşmeler, poliçeler, satınalma dökümanları, vb.) için kurumsal hafızasını yönetmek; Finansal ve operasyonel verileri değerlendirerek standart ve anlık raporlama yapmak;  süreçlerin efektif olarak yönetilmesi için sistem geliştirmelerini projelendirmek ve uygulamaya geçirmek konusunda sorumludur. SOX, Kalite ve Bilgi güvenliği, iş sürekliliği, vb konularda uyumun sağlanması için gerekli kontrol ve takipleri yapar; performans kriterlerini ve gelişim için gerekli aksiyonları belirler ve takip eder.​

 • Lojistik

  Turkcell ve grup şirketlerinin lojistik süreç yönetimi , data yönetimi, sistem geliştirmesi  ve takibi, operasyonel planlama, periyodik sayım planlarının yapılması - koordinasyonu ve raporlaması, depo operasyonel yönetim, dış ticaret yönetimi, software yönetimi, atıl ve atık malzeme yönetimi , geri dönüşüm&satış işlemleri süreçleri yönetilmektedir.    ​                                                                                      Mağaza, Turkcell baz istasyonu ve Turkcell Superonline sahaları, OMC , Data Center kapsamında fiili depoların seçimi, planlanması, işletim kriterlerinin belirlenmesi, yönetimi ve envanter doğruluğunun sağlanmasından sorumludur. Belirtilen depolar için gerekli donanım ihtiyaçlarını belirleyerek uygular.

  Depo ve  sahaların  envanteri için periyodik sayım planlarını oluşturur, kaynak planlaması yapar, sayımları gerçekleştiririr, finansal etkilerinin takibi ve raporlanmasından sorumludur.

   

  Nakliye yönetimi kapsamında depolardan sahalar yönünde yapılan sevkiyatlar için araç organizasyonu yapar ve fiyat optimizasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Nakliye Uyum KPI larını takip eder.

   

  Yurt dışından yapılan alımların varsa ithalat izinlerinin alınması, ithalat süreçlerinin ve ithalat masraflarının , Garanti/Tamir ve yurt dışına yapılan satışlara ait ihracat işlemlerinin koordinasyonundan sorumludur. Dış ticaret operasyonlarının takibi, maliyetlerinin kontrolü ile imtiyaz, istisna ve izin belgelerinin alınması ve takibinin yapılması çalışma konularındandır.

   

  Turkcell ve Grup şirketleri Atıl Malzeme ve Atık Yönetimi kapsamında malzeme belirleme sürecini kontrol eder, atıl malzeme ayırım süreçleri, varlıkların değerlemesi ve kullanılabilirlik  analizinin yapılmasını sağlar. İkinci el satış / kullanım fırsatlarını değerlendirir ve geri dönüşüm işlemlerinin takibini yapar.

   

  Envanter ve Depo Yönetimi kapsamında kullanılan sistem alt yapılarına ilişkin iç/dış kullanıcılar bazında yaygınlaştırmanın yapılması ve eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.Şirket yazılım ve donanım sabit kıymetlerinin sistemsel olarak takip edilebilmesi için sistem tasarlaması yapar.​​​