Şerit Komutlarını Atla Ana içeriğe atla

 Turkcell Tedarikçi Yönetimi

tedarikci-yonetimi (2).jpg 
 

 

Turkcell Tedarikçi Yönetimi sistemi:
 • Genel satınalma politikalarının uygulanması
 • Tedarikçi yönetimi standart ve prensiplerinin uygulanması
 • İç ve dış iletişimde şeffaflık
 • Toplam kalite ve performans yönetim süreçlerinin eksiksiz işletilebilmesi
 • Yeni iş alanları ortaya çıktığında, yeni tedarikçi yönetim stratejileri geliştirilmesi
 • Ürün/hizmetlerde standardizasyonla Grup ortak tedarikçi havuzunun etkin yönetilmesi ve
 • Optimum sayıda tedarikçiden alım yapmak suretiyle maliyet optimizasyonu ve kazan-kazan platformu yaratılmasını güvence altına almayı hedeflemektedir.
Turkcell Satınalma değerlendirme ve denetim kriterlerine ulaşamayan stratejik tedarikçiler için açık bir geribildirim mekanizmasının uygulanmasını ve iyileştirme faaliyetlerinin takibini; bu kriterleri sağlayan tedarikçiler için ise yeni politikalar belirlenmesini kapsamaktadır.
Tedarikçilerin sınıflandırılmasında, portföy yönetim prensiplerinden biri olan Kraljic Matrisi kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, tüm tedarikçilerimiz, alım hacim ve fiyatları, piyasadaki konumu ve alternatifleri, ürün ve hizmetlerinin kritikliği, stratejik önemi ve nihai müşterimize etkisi gibi değişkenlere göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre tedarikçiye özel yönetim uygulamalarına karar verilmekte, periyodik olarak değerlendirilmekte ve oluşan sınıflandırmaya göre özgün satınalma yöntemleri gündeme gelmektedir. Turkcell Satınalma ekipleri tarafından tedarikçi performanslarının sürekli arttırılmasına yönelik izleme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Bu faaliyetler;
 • Periyodik kalite, ticari ve operasyonel saha denetimlerin yapılması
 • İyileştirme ve öncelikli ihtiyaç alanlarının belirlenmesi,
 • İyileştirme önerilerinin oluşturulması,
 • İyileştirmelerin hayata geçirilmesi ve kontrolünün sağlanması konularını içermektedir.
Kritik öneme sahip tedarikçilerimiz için "Tedarikçi Karnesi" oluşturulur ve performans yıllar bazında düzenli takip edilir.

​ ​